Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   EN VÄG ATT VANDRA - en vandringsman med flugspö.

Föreläsningen bygger delvis på bild- och textmaterial från min bok "En fjällfiskares vandring" från 2001. Jag brukar säga att jag måste få vara nostalgisk för att orka med resan framåt. Däri ligger kärnan i detta framträdande, en berättelse om mina fiskarår på 1900-talet. Vad hände egentligen med våra miljöer under den tid jag har vistats på jorden? Blev något bättre eller har vi bevittnat den stora ekologiska utarmningen? Var fisket egentligen bättre förr? En ekologisk och etisk resa från vårt förra århundrade.


 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved