Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   Femtio år på fjället.

Femtio år på fjället kan tyckas vara en lång period. Resorna har varit många och strapatserna minnesvärda. Föreläsningen är upplagd som en livsresa, en tripp genom evigheten som har gjort att jag har vigt 12 år av mitt liv till fisket, där fem av åren har tillbringats i tält? Jag har sett förändringarna, inte bara inom fisket utan också på de miljöer jag har gästat. Kamrater har kommit och gått men de godaste av vännerna har bestått. När jag nu har fiskat mig igenom ett halvt sekel kan kontentan sägas vara kamratskapet och ingenting annat. De eventuella storfiskar jag har fått är den kosmetika som jag så att säga har fått av bara farten.

Följ med på en fiskarstig om du bara har anat dig till.

 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved