Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   SANDÅSLANDET - flugfiske på vindarnas boning.

Sandåslandet norr om Kiruna har i alla tider varit min antistressplats i tillvaron. Platsen har blivit allt mer populär och idag pratar var och varannan sportfiskare om trakten. På sätt och vis har jag blivit personifierad med landsdelen eftersom jag har fiskat där sedan slutet av sextiotalet. Upplevelserna har varit egenartat intressanta och minnesvärda. Jag låter er också få följa med på en sällsam resa på Sandåslandet tillsammans med femtiotalets mest omskriva författare, forskaren och flugfiskaren Carsten Lorange. Viktiga spörsmål är sparsamhet med fiskuttaget på dessa näringsfattiga trakter, fördelar med trädaläggning och bevakning.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved