Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   Öringen i mitt liv.

Från maskmete till flugfiske. Föreläsningen är tänkt som en tidsresa från Bäveråns dagar i norra Jämtland till drömska flugfisken i Nya Zeeland och Island. Konstateras kan att öringen är en av våra mest eftertraktade sportfiskar, en art som vi alla gånger inte har skött med den äran. Hur mycket är vi beredda att betala för ynnesten att få fånga en fyrakilosöring på fluga? Finns det över huvud taget några gränser? För att öringen ska kunna överleva måste vi jobba med biotopvården och anamma de självklara biologiska och ekologiska regler som gäller. Föreläsningen tar bl a upp de biologiska förutsättningarna, öringen i världen och i Sverige, de viktiga biotoperna och vattenkraften.

Aldrig kommer jag att glömma öringarna i bävrarnas å. Kanske dåtidens finaste ekologiska sfär?

 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved