Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   HANS LIDMAN - norrlandsfiskaren.

Hans Lidman var vår störste inom genren. Han har trollbundit mig med sina texter sedan barnsben och gör så fortfarande. Här finns också anledning att jämföra med dagens fiske och bland annat bena ut Lidmans funderingar kring älvutbyggnader och annan naturskövling. Den dåtida textdokumentären, tillsammans med fotografierna, är ett tidsdokument vi inte kan ifrågasätta. Eftersom jag är med i Hans Lidmansällskapet, har denna föreläsning samordnas med de träffar som sällskapet har anordnat. Här kan jag tyvärr inte bistå med bilder.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved