Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   GÅSBÄCKEN - ett framtida hållbart sportfiske.

Tjuonajokk är samiska och betyder Gåsbäcken. Jag vill visa på en specifik fiskeanläggning och förklara hur en sådan sköts och fungerar. Här är det viktigt att påtala vissa viktiga förutsättningar, med utbildade guider och ett fundament av ekologiska föutsättningar och etiska förhållningsteman. Varför drar sig folk till fiskeanläggningar när vi vet att sportfiskaren söker ensamhet? Jag vill visa på positiva förutsättningar med etiska funderingar och på fisketuristiska strategier, byggda på framtidens bärbart ekologiska arrangemang. Eftersom jag utbildar fiskeguider vill jag också belysa fiskeguiderna vardag och betydelse.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved