Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   SOLFISKEN - harren som flugfisk och
ekologisk varelse.


Harren står mig närmast hjärtat. Riktigt varför försöker jag att bena ut i föreläsningen. Föredraget bygger delvis på min bok "Solfisken" från 1994, vars intentioner har varit att erbjuda läsaren en uttömmande redovisning av harren som flugfisk och ekologisk varelse. Ett liv på fjället med harren som ledstjärna har tydligen satt sina spår. Föreläsningen är ämnad att vara så uttömmande som möjligt utifrån harren som organism och allt med populär sportfisk. Här kommer flugvalet, harens födoval, harrlängder jämfört med tyngder, styvmoderligheten etc. Detta är en föreläsning jag rekommenderar när jag gästar en plats för första gången.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved