Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   RÖDINGEN - fjällets Greta Garbo.

Rödingen är en våra mest mytomspunna sportfiskar. Den kan sägas vara känslig, skygg, oberäknelig och obeskrivbart vacker. Jag tar upp rödingen utifrån de biologiska begreppen med storröding, fjällröding, rödingtita och de tre hybriderna (avarterna) kröding, bröding och splejk. Förutom att rödingen är vår meste överlevare lever den trots detta ett sårbart liv. Fenomentet med hybridiseringar måste ljusläggas och debatteras. Hur långt är mänskligheten villig att gå i sin enastående klåfingrighet. Historien om rödingarna i Piteälven är därför väl värd att berättas och manar förhoppningsvis till eftertanke. Flugvalet och fisketekniker viktiga.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved