Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   Med flugspö i Mongoliet.

När jag för första gången såg soluppgången över älven Selenge i norra Mongoliet förstod jag att något stort var på gång. Ute på steppen galopperade en flock med hästar och på bergssluttningarna betade kolsvarta kashmirgetter och bredryggade jakar.

Flugfisket var den verkliga utmaningen och målet för resan den jättelika taimen. Intressant var också flugfisket efter harrlika lenoköringar och mer normala harrar. Det var ute på stepperna vi träffade nomaderna, många fantastiskt ryttare, ett stolt folk med en historia som började med härskarhövdingen Djingis Kahn.

En gång Mongoliet och din längtan kommer att bestå. 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved