Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   SPORTFISKE OCH HÄLSA - den läkande kraften.

Sammankopplingen mellan själslig fröjd och sportfiske står utom allt tvivel. Idag förföljs vi av utmattning, stress och utbrändhet, samhällssociala strukturer som tyvärr blir en allt vanligare åkomma. Varför? Det finns många sanningar att framföra, som kamratskapet, etiska förnimmelser, kontemplativa höjdpunkter och den allt mer sällsynta tystnaden. Det är viktigt att framhäva vackra miljöer och ett så pass personligt fiske att vi glömmer eventuella fysiska och psykiska krämpor. Familjen i centrum är en röd tråd i föreläsningen…och konsten att leva.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved