Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   LAPPLÄNDSK FLUGFISKESOMMAR - ensamvandring i fullbordat land.

Här vill jag verkligen mena att drömmarna kommer in. För många av oss är året indelat i 51 drömveckor och en praktisk fjällfiskevecka. Föreläsningen vill visa på hela den kedja av bestyr och drömmar som vi sysselsätter oss med. Allt från ryggsäckspackningen till hemkomsten. Många säger att äventyret är målet för resan. För andra är själva resan målet. Kamratskapet framhålls och det är fjällrödingen som den här gången får mest utrymme. Jag tar också upp den debatt som förs med anledning av flyget och vilka fördelar och nackdelar den kommunikationen innebär.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved