Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   VAD ÄR SPORTFISKEKVALITET?
- En personlig resa i sportfiskets underbara värld.


Vi önskar alla ett hållbart ekologiskt samhälle med en inriktning mot ett beståndsanpassat sportfiske. Problemet är att så länge som ekonomin styr över ekologin har naturen ingen rimlig chans. Hur ser framtidens fiskeregler ut och hur ska vi kunna bejaka regional tillväxt och ett bibehållande av fiskpolulationerna? Jag tar er med på en resa runt världen där vi får stifta bekantskap med olika inriktningar på ett biologiskt anpassat sportfiske. Vad betyder egentligen sportfisket för det framtida samhället? Jämförelser ställs också mot tendenser som visar på kvantitetsinsatser i stället för kvalitetsbegrepp. Utsättningar
av fisk = mer pengar till nya insättningar.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved