Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   FLUGFISKE I LAPPLAND - en etisk och
ekologisk vandring.

Jag botaniserar i framför allt Norrbottens och Lapplands olika fjäll- och skogsregioner. Här gör jag en liten personlig reflektion över alltings ändlighet och flyktighet. Det är framför allt harren som tilldrar sig mitt intresse, med de teknikmoment som finns och det intressanta flugvalet. Fiskeetiska funderingar kring dagens och morgondagens fjällfiske är alltid aktuellt, likaså hur vi ska ha det med catch and release, no kill, wise use och selective harvesting. Föreläsningen i sig bygger på valda delar av vårt nordligaste Lappland med troféfiskevatten och kvoterade vatten.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved