Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   PITEÄLVEN - det stenbemängda harrparadiset.

Några av mina finaste flugfiskarår gjorde jag tillsammans med flugfiskaren och entomologen Åke Bodén från Piteå. Föreläsningen är en hyllning till kamratskapet och den oantastbara älven. Ingenstans är landet så stenigt, och flugfisket så intressant, som efter delar av Piteälven. Det är med livet som insats man forcerar de stenbelagda storströmmarna. Det var här jag tappade rekordharren och det var här som ÅBO - sländorna fick sitt elddop. Detta är ramarna. Intrigen är en resa efter hela älven. För mig kommer sången om Piteälven aldrig att falna.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved