Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
 



  RÅNEÄLVEN - ström eller fria strömmar?

Jag hade en gång förmånen att få vara med i en tioårig kamp (1976 - 1986) om våra älvar. Tillsammans med likasinnade i älvräddargruppen AMORE - Aktionsgruppen mot Råneälvens exploatering - gick vi till botten med en åsikt, och tog till slut hem "spelet". Föreläsningens röda trådar är ekologi, bevarandevärde, sportfiske, förutsättningar och livskvalitet. Tyvärr kvarstår trycket på våra sista outbyggda älvar och nu finns också förslag på att gå vidare med utbyggnad av åar och bäckar medelst mini- och midikraftverk. Så länge som debattren kvarstår, och intresset finns för fortsatta utbyggnader, kommer tyvärr den här föreläsningen att vara aktuell.




 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved