Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   TORNEDALEN - det gränslösa fiskelandet.

Det var kärleken som drog mig till fagra Tornedalen. Sedan dess har jag fiskat denna, för många, okända del av vårt land, haft underbara upplevelser, framför allt som ensamvandrare med ryggsäck och fiskespö. Här tas diskussionerna om problematiken med det nutida bäckmetet efter öring och varför man måste vara restriktiv mot dylika hanteringar. Skogsbrukets negativa inverkan har dragits i långbänk i många år. Jag pekar på effekterna, kan visa på förödelsen i de före detta drömjokkarna, men kommer också med förlag till åtgärder
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved