Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   KALIX OCH KAITUM ÄLVAR - en resa i tiden.

Denna sällsamma resa i tiden börjar kring källflödena av Kalix- och Kaitum älvar. Harren spelar naturligtvis första fiolen, vilket känns naturligt med tanke på den allt mer stigande sportfisketurismen. Jag tittar också närmare på fenomentet med fiskecamper och förmedlar gärna positiva förtecken kring anläggningarna, detta med anledning av de förutsättningar som finns gällande ett framtida hållbart sportfiske på ändliga bestånd. Den gamla tanken att en överledning (Kaitumälven till Luleälven) vore bra för elförbrukningen accentueras på nytt. Resan börjar kring Kebnekajse och slutförs i skärgården utanför Kalix.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved