Med flugspö i Mongoliet
Kamchatka
Alaska
Island
Nya Zeeland
Råneälven
Piteälven
Kalix & Kaitum älvar
Tornedalen
Öringen i mitt liv
Femtio år på fjället
Ett sportfiskeår på nordkalotten
Hans Lidman
Lappländsk flugfiskesommar
Flugfiske i Lappland
Sportfiske och hälsa
Från fjäll till kust
Solfisken
Rödingen
Gåsbäcken
En väg att vandra
Sandåslandet
Vad är sportfiskekvalitet
Fiskevård och biotopvård
   FRÅN FJÄLL TILL KUST - en fiskefilms tillkomst.

1994 visade Sveriges Television filmen "Från fjäll till kust". Vi var tre gamla kamrater som gjorde filmen, filmaren och producenten Stefan Holm på SH-Vision i Luleå, redigeraren och TV-4journalisten Mats Hagberg och jag (speakertext och speaker). Filmen tog två år att göra och var "ingen dans på rosor". Intentionen med filmen var att visa valda delar av vattnets eviga kretslopp, en ekologisk vandring - från översta fjällsjön till Bottenviken - med flugspöet i hand. Här berättar jag om filmens tillkomst och de förändringar i fiskeetiska synsätt som har tillkommit sedan dess.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved