Westrins fjällfisketips
Flugfiske på vindarnas boning
Westrins fjällflugor
En fjällfiskares vandring
Fjällfiske
Öringarnas dal
Solfisken
Nordkalottens pärla
Främmande stränder
Harrmorgon
Vildmarksfiske
Öringnatt
Fiske i Norr
Hemma hos storharren  Solfisken. 1994.

Bokförlaget Settern.

Boken påstås vara den första mer heltäckande boken om harren som sportfisk och ekologisk varelse i det här landet.

Kapitel
Prolog. Livslång harrfrossa. harren och ekologin. Harren som flugfisk. Entomologiska äventyrligheter. Flugfiskare berättar (Rolf Smedman, Örjan Rydh, Gert Frost, Claes Hederstierna, Leif Milling, Gösta Larsson, Mats Hagberg och Hans Edman). Kulinariska läckerheter.

Epilog är citerade ord av sameförfattaren Paulus Utsi kallad "Så länge". 128 sidor. Svartvita och färgbilder.

 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved