Westrins fjällfisketips
Flugfiske på vindarnas boning
Westrins fjällflugor
En fjällfiskares vandring
Fjällfiske
Öringarnas dal
Solfisken
Nordkalottens pärla
Främmande stränder
Harrmorgon
Vildmarksfiske
Öringnatt
Fiske i Norr
Hemma hos storharren  Fjällfiske. 1998.

Bokförlaget Settern.

Fjellfiske. 1998.
Bokklubben Villmarksliv (Norge).

Boken försöker att vara ett någolunda heltäckande alster om vårt skandinaviska fjällfiske med dess fiskarter, fjällpackningar och fiskanrättningar, om sportfiskets strategier och miljöer mm.

Kapitel
Prolog. Sportfisket på Nordkalotten och i våra fjäll. Harren som sportfisk och ekologisk varelse. Öringen är vår populäraste sportfisk. Rödingen - fjällets Greta Garbo. Andra fjällfiskar. Livet på fjället. Sportfiskets strategier. Vår krympande miljö. Entomologiska funderingar med fjällfiskets flugor och bindbeskrivningar.

Epilog. 203 sidor. Färgbilder. Illustrationer av Palle Andersson.

 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved