Westrins fjällfisketips
Flugfiske på vindarnas boning
Westrins fjällflugor
En fjällfiskares vandring
Fjällfiske
Öringarnas dal
Solfisken
Nordkalottens pärla
Främmande stränder
Harrmorgon
Vildmarksfiske
Öringnatt
Fiske i Norr
Hemma hos storharren  Jag har alltid varit intresserad av att skriva och har bland annat skrivit dagbok - varje dag - sedan den 1 januari 1963. Skrivandet - likt flugfisket - har blivit livsstilar för mig, ingredienser som jag inte kan leva utan.

Intentionerna med mina böcker - de röda trådarna - är i första hand att visa på naturens ändliga resurser och att flugfisket kan vara ett redskap att njuta våra omgivningar. Därtill har jag förstått att kamratskapet är den viktigaste ingrediensen i ett aktivt fiske och att dragandet av en massa fiskar är av underordnad betydelse.

Varför skriver man då en bok? För min egen del kan delar av svaret vara ett behov av att förmedla känslor och att förklara naturens bräcklighet. Ingenting är för evigt och på den resan håller jag gärna ett flugspö i min hand.
 
 


Copyright © 2002 Westrin Produktion. All rights reserved